Podporuje mojeID

OBCHODNÍ PODMÍNKY » Reklamační řád
REKLAMAČNÍ ŘÁD

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit „zápis o škodě“ za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození zboží během přepravy nese dopravce. Po uzavření škodní události bude zákazníkovi dodán nový výrobek nebo vrácena kupní cena, kterou zaplatil. Kupující stvrzuje podpisem na přepravním listě dopravce, že zboží převzal nepoškozené a v pořádku. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nebude brán zřetel a budou zamítnuty.

Na veškeré zboží se vztahuje záruka 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé a:
 • běžným používáním
 • nesprávným použitím výrobku
 • nesprávným skladováním
 • na použité zboží

Postup při reklamaci:

 • kupující informuje prodávajícího o reklamaci písemně (mailem, telefonicky)
 • kupující zašle reklamované zboží na adresu prodávajícího:

  Miroslav Turek
  Truhlářské potřeby
  Alšovo náměstí 690/5
  708 00 Ostrava-Poruba

 • kupující uvede důvod reklamace - popis závady, svoji adresu včetně telefonického kontaktu
 • reklamované zboží bude řádně očištěno, zbaveno nečistot. V opačném případě bude zasláno zpět na náklady kupujícího
 • doklad o nabytí reklamovaného zboží u prodávajícho (kopie daňového dokladu).
 • zboží musí být v originálním obalu a nepoužito (použité zboží není možno reklamovat)

Prodávající není povinen přijmout k vyřízení reklamace zboží, které nebude předáno se všemi součástmi, bude nadměrně znečištěno nebo pokud kupující uvede nesprávnou informaci (např. vadu zjistil ihned po zakoupení, ale zboží přesto používal).

O výsledku reklamace je kupující informován (mailem, telefonicky) nejpozději do 30 dnů od převzetí zboží k reklamaci.

V případě oprávněné reklamace, se prodávající zavazuje:

 • opravit poškozenou část výrobku, pokud je toto možné
 • dodat kupujícímu nový výrobek
 • v případě, že výrobek nelze opravit a již se nevyrábí, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu výrobku

Náklady na reklamaci:

 • zboží poškozeno výrobcem (výrobní vady) – prodávající hradí veškeré náklady na reklamaci.
 • zboží poškozeno nesprávným užíváním a je v záruční době – veškeré náklady na reklamaci hradí kupující.
 • zboží poškozeno po záruční době – veškeré náklady na reklamaci hradí kupující.